Petra Hönig
Video Tours

Your Professional eiendomsmegler på på Costa Blanca

Petra Hönig Guide til å kjøpe en spansk eiendom.

Å kjøpe en eiendom

Vårt dedikerte team er her for å sikre at ditt kjøp av en eiendom i Spania skal være trygt. Hos Petra Hönig vil vi kunne hjelpe deg gjennom hvert trinn av kjøpsprosessen. Denne siden vil gi deg noen tips om hva du kan forvente når du kjøper bolig i Spania.

Det er viktig at du forberede de relevante økonomiaspektene som vil gjøre det mulig for deg å være i stand til å kjøpe din spansk drømme eiendom når du finner denne. Dette vil ikke bare bestemmer budsjettet, men også la deg ta affære på en eiendom når du finner den.

Når du ser på bolig i Spania, er det viktig å ta hensyn til kjøps avgifter som er involvert.

Disse avgifter utgjør vanligvis 10% av innkjøpspris på boligen og dekker følgende:

* IVA 7% (spansk tilsvarer mva)

Betalbar som del av betalingsform eller på fullføringen av boligen som beskrevet i kontrakten (7% av den oppgitte verdien for boligen).

* Notarius avgifter

Forbereder landregisteret, registrere boligen. (Dette tilsvarer tinglysningen i Norge)

* Land Registry avgifter

Hvis du vil registrere eiendommen på det relevante Land Registry kontoret.

* Pluss Valia

Skatt, pålagt ved rådhuset i samsvar med spansk lov, selger er ansvarlig for å betale pluss Valia skatt. Men på nye boliger + og boliger som er tatt av banken er det i disse tilfellene kjøper som må betale denne.

* Overføring skatt

Spanske regjeringens skatt på 0,5% av den oppgitte verdien for boligen på grunn av registrering og dokumentasjon av landregisteret.

Første trinn

Når du har bestemt deg for en eiendom, og det er enighet om pris, er det viktig å reservere eiendomen. (vanligvis er et depositum på 3.000 Euro nødvendig). Når depositumet er betalt blir eiendommen tatt av markedet og prisen er fastsatt. Trekker du deg fra kjøpet etter at de 3000 Euro er betalt mister du disse.

Det neste trinnet er å utarbeide en kontrakt som setter en dato for når boligen skal overtas. Overtakelsesdatoen vil selvsagt variere etter individuelle behov. Hvis datoen for overtakelse er lengre frem i tid enn 2 uker , er det nødvendig å betale 10% av prisen som er satt på boligen som sikkerhet. Trekker du deg etter at de 10% er innbetalt taper du disse, trekker selger seg får du 20% tilbake.

Vi vil etablere kontakt med notarius/jurister og forberede papirarbeidet som kreves i løpet av denne tiden. Ved overtakelsesdatoen vil begge parter være tilstede hos notarius med en representant fra Petra Hönig. (I tillegg kan du enten ta med deg en fra Petra Hönig som oversetter til det språket du ønsker eller få en profesjonell oversetter med deg). Denne dagen skal utestående balanse på boligen betales.

Når kontrakten er signert og godkjent av notarius er dere de rette eierne av boligen.

© 2024 Petra Hönig ● Design: MediaelxlegalPrivacyCookiesWeb Map
WhatsApp